Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Thoa
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: lamtachien@yahool.com
Điện thoại: 0905100200
Địa chỉ: Phạm Tứ-Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2858

Các tin khác
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng