Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Thoa
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: lamtachien@yahool.com
Điện thoại: 0905100200
Địa chỉ: Phạm Tứ-Đà Nẵng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2576

Các tin khác
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng