Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Tổ Ngoại ngữ-Nhạc-Họa

Cập nhật lúc : 04:05 04/11/2015  

Tổ Ngoại ngữ-Nhạc-Họa

1

Trần Thị

Sang

Giáo viên Tiếng Anh – Tổ trưởng

2

Phan Minh

Tân

Giáo viên Tiếng Anh

3

Phan Thị

Giáo viên Tiếng Anh

4

Châu

Mỹ

Giáo viên Tiếng Anh

5

Hồ Thị Mỹ

Hạnh

Giáo viên Tiếng Anh

6

Hoàng Thị Mỹ

Dung

Giáo viên Tiếng Anh

7

Ngô Thị Thanh

Thoa

Hiệu Trưởng

8

Tạ Thị Bích 

Huyền

Giáo viên Âm nhạc

9

Đỗ Thị Thanh

Thùy

Tổng phụ trách

10

Nguyễn Thị

Hảo

Giáo viên Mĩ thuật

11

Nguyễn Thị Thùy

Yến

Giáo viên Mĩ thuật

 
     
       

Số lượt xem : 2052