Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Tổ Ngoại ngữ-Nhạc-Họa

Cập nhật lúc : 04:05 04/11/2015  

Tổ Ngoại ngữ-Nhạc-Họa

1

Trần Thị

Sang

Giáo viên Tiếng Anh – Tổ trưởng

2

Phan Minh

Tân

Giáo viên Tiếng Anh

3

Phan Thị

Giáo viên Tiếng Anh

4

Châu

Mỹ

Giáo viên Tiếng Anh

5

Hồ Thị Mỹ

Hạnh

Giáo viên Tiếng Anh

6

Hoàng Thị Mỹ

Dung

Giáo viên Tiếng Anh

7

Ngô Thị Thanh

Thoa

Hiệu Trưởng

8

Trương Thị

Thủy

Giáo viên Âm nhạc

9

Đỗ Thị Thanh

Thùy

Tổng phụ trách

10

Nguyễn Thị

Hảo

Giáo viên Mĩ thuật

11

Nguyễn Thị Thùy

Yến

Giáo viên Mĩ thuật

 
     
       

Số lượt xem : 1712