Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Tổ Hóa-Sinh-TD

Cập nhật lúc : 08:16 31/10/2015  

Giáo viên tổ Hóa-Sinh-Thể dục. Tập thể giáo viên Tổ Hóa-Sinh-Thể dục.

1

Nguyễn Thị Khánh

Dương

Giáo viên Sinh Học – Tổ trưởng

2

Trần Văn

Lượng

Giáo viên Thể Dục – Tổ phó

3

Phạm Thị Kim

Chi

Giáo viên Hóa Học

4

Trần Thị

Khoách

Giáo viên Sinh - Công Nghệ

5

Đặng Thị Việt

Phó Hiệu Trưởng

6

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Giáo viên phụ trách thiết bị

7

Hoàng Văn

Dương

Giáo viên Thể Dục

8

Ngô Văn

Hiệp

Giáo viên Thể Dục

9

Lê Nhật

Ny

Giáo viên Sinh Học

10

Nguyễn Anh

Thư

Giáo viên Sinh Học

11

Đỗ Anh

Thư

Giáo viên Hóa Học

12

Phạm Thị

Mỷ

Giáo viên Hóa Học

Số lượt xem : 5076