Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Tổ Toán - Lý - Tin

Cập nhật lúc : 08:21 31/10/2015  

Giáo viên Tổ Toán-Lý

 

     

1

Nguyễn Thị   

Thoa

Giáo viên Toán - Tổ trưởng

2

Đào Văn   

Chương

 Giáo viên   Vật Lý - Tổ phó

3

Trần Thị

Ảnh

 Giáo viên   Vật Lý

4

Nguyễn Văn

Chước

 Giáo viên   Vật Lý

5

Nguyễn Thị

Hoa

 Giáo viên   Toán

6

Tán Văn Tiến

Nhân

 Giáo viên   Toán

7

Phùng Thị   

Minh

 Giáo viên   Toán

8

Ngô Ly

Châu

 Giáo viên   Toán

9

Đặng Thị Thanh   

Hương

Giáo viên   Tin

10

Trần  Cao   

Phê

Giáo viên   GDCD

11

Trần Thị Thu        

Hằng

 Giáo viên   Toán

12

Trần Thị Thương                 

Huyền

 Giáo viên   Toán

13

Lê Thị                                    

Hoa

 Giáo viên   Toán

14

Hoàng Thị                               

Hòa

Giáo viên   Vật Lý

15

Nguyễn Thị

Thảo

 Giáo viên   Toán

16

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

 Giáo viên   Vật Lý

     

Số lượt xem : 3349