Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 08:30 31/10/2015  

Tổ Văn phòng:

1

Lê Thị

Nga

Kê toán – Tổ trưởng

2

Lý Thị Phương

Dung

Văn thư – Thủ quỹ

3

Ngô Văn

Nhân viên Bảo vệ

4

Trịnh Hồng

Cẩm

Nhân viên Y tế

5

Phan Thị Anh

Đào

Nhân viên tạp vụ

6

Lê Kim

Khả

Nhân viên Bảo vệ

7

Ông Thị Ngọc

Hoa

Nhân viên tạp vụ

Số lượt xem : 1403