Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 08:30 31/10/2015  

Tổ Văn phòng:

1

Lê Thị

Nga

Kê toán – Tổ trưởng

2

Lý Thị Phương

Dung

Văn thư – Thủ quỹ

3

Ngô Văn

Nhân viên Bảo vệ

4

Trịnh Hồng

Cẩm

Nhân viên Y tế

5

Phan Thị Anh

Đào

Nhân viên tạp vụ

6

Lê Kim

Khả

Nhân viên Bảo vệ

7

Ông Thị Ngọc

Hoa

Nhân viên tạp vụ

Số lượt xem : 5672