Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 08:30 31/10/2015  

Tổ Văn phòng:

1

Lê Thị

Nga

Kê toán – Tổ trưởng

2

Lý Thị Phương

Dung

Văn thư – Thủ quỹ

3

Ngô Văn

Nhân viên Bảo vệ

4

Trịnh Hồng

Cẩm

Nhân viên Y tế

5

Phan Thị Anh

Đào

Nhân viên tạp vụ

6

Lê Kim

Khả

Nhân viên Bảo vệ

7

Ông Thị Ngọc

Hoa

Nhân viên tạp vụ

Số lượt xem : 2248