Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 08:27 31/10/2015  

Giáo viên tổ Văn-Sử-Địa-GDCD:

1

Ông Thị

Trâm

Giáo viên Ngữ Văn - Tổ trưởng

2

Đặng Thị

Thuận

Giáo viên Sử - Địa – Tổ Phó

3

Nguyễn Thị

Tùng

Giáo viên Ngữ Văn

4

Đặng Thị Thanh

Hương

Giáo viên Ngữ Văn

5

Đặng Thị Phi

Hạ

Giáo viên Sử - Địa

6

Lê Thị Minh

Tình

Giáo viên Ngữ Văn

7

Trịnh Thị

Lành

Giáo viên Ngữ Văn

8

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Giáo viên Sử - Địa

9

Nguyễn Thanh

Long

Phó Hiệu Trưởng

10

Tống Thị

Ngộ

Nhân viên thư viện

11

Trần Thị Minh

Xuân

Giáo viên Ngữ Văn

12

Phạm Thị

Hợi

Giáo viên Địa Lí

13

Chế Thị

Vân

Giáo viên Ngữ Văn

14

Đặng Thị Kim

Vân

Giáo viên Địa Lí

  15

Ngô Thị Hồng

Vân

Giáo viên Ngữ Văn

Số lượt xem : 4281