Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Hoạt động ngoại khóa tháng 10

Ngoại khóa hưởng ứng “Tháng phòng chống Ma túy và Tệ nạn xã hội” năm 2015.