Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Hoạt động ngoại khóa tháng 12

CHI ĐOÀN VÀ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH – QUẬN CẨM LỆ RA QUÂN THẮP HƯƠNG VÀ QUÉT DỌN KHU DI TÍCH XÃ HÒA THỌ