Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Hoạt động ngoại khóa tháng 12

CHI ĐOÀN VÀ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH – QUẬN CẨM LỆ RA QUÂN THẮP HƯƠNG VÀ QUÉT DỌN KHU DI TÍCH XÃ HÒA THỌ