Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:57 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2018-2019
KẾ HOẠCHCông tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường họcnăm học 2018-2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  203 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 12 tháng 12 năm 2018

                                     

KẾ HOẠCH

Công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học

năm học 2018-2019

 
   

 

 

        Thực hiện Kế hoạch số 841/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về Kế hoạch thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Giáo dục lòng nhân ái, truyền thống tương thân tương ái cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động nhân đạo; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, phòng ngừa ứng phó thảm họa…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

          2. Hoạt độngc chữ thập đỏ trong trường học phải thiết thực, hiệu quả; không tạo áp lực về tổ chức quản lý; phát huy rõ nét vai trò tổ chức Hội chữ thập đỏ trong trường học.

          II. NỘI DUNG

          1. Công tác củng cố, phát triển tổ chức hội

          Tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ, đội thanh thiếu niên Chữ thập đỏ của nhà trường; hoạt động theo Điều lệ, Quy chế, tổ chức của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam.

          Bố trí cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ trong nhà trường; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội Chữ thập đỏ cho các thành viên.

          2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái và chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên  

          Giáo dục về giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, về phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

          Tuyên truyền phổ biến kiến thức về phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, phong trào hiến máu tình nguyện, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những điển hình tập thể cá nhân thanh thiếu nien Chữ thập đỏ có hành động, sáng kiến tốt trong hoạt động nhân đạo.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thanh thiếu niên theo quy định hiện hành về công tác y tế trong trường học như: Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; phòng chống nhộ độc thực phẩm; dinh dưỡng hợp lí; hoạt động thể lực; phòng chống tác haik của thuốc lá, rượu bia; phòng, chống bệnh, tật học đường; chăm sóc răng miệng; phòng, chống các bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tích; sơ cấp cứu ban đầu; phòng ngừa ứng phó thảm họa.

Xây dựng và củng cố “Góc sức khỏe Chữ thập đỏ”, phát triển vườn cây thuốc Nam trong nhà trường.

3. Tổ chức trang bị kỹ năng hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ

Tổ chức các khóa tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng về  công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, phòng ngừa ứng phó thảm họa cho CBGV phụ trách công tác Chữ thập đỏ, công tác y tế, giáo dục thể chất, tổ chức Đoàn, Đội, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ của nhà trường.      

          4. Tổ chức hoạt động nhân đạo

          Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

          Cụ thể hóa phong trào ““Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” bằng phong trào “Tết vì bạn nghèo”.

          Xây dựng quỹ nhân đạo Chữ thập đỏ của chi hội nhà trường, quản lý các hoạt động quỹ theo quy định.

          Duy trì và phát triển các mô hình vận động ủng hộ. gây quỹ nhân đạo trong từng lớp học và nhà trường như: Nuôi heo đất, quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học …tập giúp bạn nghèo vượt khó.

          Vận động các tổ chức cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động nhân đạo trong và ngoài nhà trường bao gồm:

          Tham gia trợ giúp các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố và các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở cộng đồng.

          Than gia các phong trào, cuộc vận động nhân đạo của Hội khi có yêu cầu: Cứu trợ khẩn cấp thiên tai, thảm họa xảy ra; hiến máu tình nguyện…

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công tác tổ chức

          a) Tổ chức Hội Chữ thập đỏ

          Ra Quyết định thành lập Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường THCS Nguyễn Văn Linh. 100% CBGVNV là hội viên Chữ thập đỏ nhà trường.

          b) Đội thiếu niên Chữ thập đỏ

          Mỗi lớp cử 2 học sinh tham gia Đội thiếu niên Chữ thập đỏ nhà trường, 100% học sinh nhà trường là đội viên Đội thiếu niên Chữ thập đỏ.

          2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

          Chi đoàn, Liên đội, nhân viên y tế nhà trường xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức cho học sinh các nội dung về giáo dục lòng nhân ái và chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên tại mục 2.II của kế hoạch này.

3. Công tác xã hội nhân đạo

Chi Hội Chữ thập đỏ nhà trường khảo sát CBGVNV và HS thuộc diện cần trợ giúp (hộ nghèo, gia đình khó khăn, gặp hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo…) có kế hoạch trợ giúp cụ thể.

Trợ giúp ít nhất 5 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ tối thiểu 1.200.000 đồng/năm.

          Cụ thể hóa phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” bằng phong trào “Tết vì bạn nghèo”. Tặng quà tết cho 100% học sinh nghèo, mỗi suất quà tối thiểu 500.000 đồng.

          CBGVNV và HS Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo trong và ngoài nhà trường.

4. Công tác chăm sóc sức khỏe

Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu theo kế hoạch của Hội chữ thập đỏ.

Nhân viên y tế  thường xuyên kiểm tra, bổ sung các loại thuốc theo danh mục quy định về tủ thuốc trong nhà trường, đảm bảo đủ nguồn thuốc phục vụ CBGVNV và học sinh; củng cố “Góc sức khỏe Chữ thập đỏ”, phát triển vườn cây thuốc Nam trong nhà trường.

Nhân viên y tế tổ chức hướng dẫn sơ cấp cứu cho Đội thiếu niên Chữ thập đỏ nhà trường; hướng dẫn học sinh toàn trường các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích, phòng ngừa thảm họa.

          5. Xây dựng quỹ

Thành viên Chi hội Chữ thập đỏ đóng góp quỹ 1000 đồng/người/tháng.

Liên đội phát động phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo, các đội chữ thập đỏ có kế hoạch nuôi heo đất tại lớp mình một cách phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả của phong trào.

Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường và Đội Chữ thập đỏ các lớp quản lý, thu chi quỹ nhân đạo đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Thực hiện báo cáo định kì vào sơ kết học kì I và tổng kết năm học hằng năm về Phòng GD&ĐT theo quy định và các yêu cầu báo cáo khác (nếu có).

Trên đây là kế hoạch thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị các tổ, bộ phận quán triệt, triển khai thực hiện tốt và thực hiện báo cáo định kì vào sơ kết học kì I và tổng kết năm học hằng năm theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- BCH CHCTĐ trường;                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, NGLL.                                                                         

                                                                                                         (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                             Lê Thị Minh Mỹ