Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học tập là một việc suốt đời ''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 17:00 20/10/2019  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học 2018-2019
KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚPNăm học 2018-2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 87 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày  11 tháng   9   năm 2018

                                     

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học 2018-2019

 

Tháng

Tuần

Nôi dung

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

9/2018

01/9-04/9

- Biên chế lớp

- Phổ biến nôi quy học sinh

- Tổng dọn vệ sinh trường lớp

- Tổ chức sinh hoạt tuần tập thể

- Chuẩn bị khai giảng

 

- BGH – GVCN

- GVCN

- Theo lịch phân công

- BGH + TPT

- Toàn HĐSP

 

1

05/9-09/9

- Khai giảng năm học mới

- Họp CMHS

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 9.

- Toàn HĐSP

- GVCN

 

- GVCN

 

2

10/9-16/9

- Hội nghị CCVC cấp tổ

- Triển khai tập thể dục giữa giờ, đầu giờ và múa hát TT.

- GVBD

- Nhóm TD + TPT Đội

3

17/9-23/9

- Tổ chức ngoại khóa hưởng ứng Tháng ATGT

- Triển khai hoạt động phòng tư vấn học đường.

- Tổ chức cho học sinh khối 6 tìm hiểu truyền thống nhà trường.

 

- Tổ Tiếng Anh-Nhạc-Họa

- CB Y tế + GV (thành viên)

- Đoàn TN

4

24/9-30/9

- Phát động tuần lễ kỉ luật và vệ sinh môi trường

- Tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, vệ sinh ATTP

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 9 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- Đại hội Liên Đội

- TPT Đội

 

- CB Y tế

 

- GVCN

 

- TPT + GVCN

 

10/2018

5

01/10-07/10

- Mitting hưởng ứng tháng phòng chống Ma túy và TNXH.

- Phát động thi đua Tháng Chăm ngoan học giỏi

- Tổ Hóa – Sinh – TD

- TPT Đội

 

6

8/10-14/10

- Tổ chức kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và ngày anh Trỗi hy sinh.

- HKPĐ cấp trường, cấp Quận (tháng 10/2018 đến tháng 30/3/2019)

- Triển khai hoạt động 1 chủ điếm tháng 10

- Đoàn Đội

 

 

- Nhóm TD

- GVCN

 

7

15/10-21/10

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày PNVN (20/10).

- Tiếp tục triển khai HKPĐ cấp trường.

- Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp quận.

- Tham gia Hội thi KHKT cấp quận

- Đoàn Đội

 

- Nhóm TD

 

-GVCN

-TTCM

8

22/10-28/10

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 10 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- Tiếp tục phát động tháng Chăm ngoan Học giỏi

- Ngoại khóa chuyên đề Biển Đông và vùng biển Việt Nam

- GVCN

 

- Đội

 

- TPT + Nhóm Sử - Địa

 

11/2018

9

29/10-04/11

- Hội giảng chào mừng ngày NGVN

- Tham gia Hội thi KHKT cấp thành phố

- Tham gia HKPĐ cấp Quận

- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh

 

- TCM

- TCM

- Nhóm TD

- CB Y tế

 

10

05/11-11/11

- Tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng ngày NGVN

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 11

- BGH + Đội

 

- GVCN

 

11

12/11-18/11

- Tổng kết các phong trào thi đua đợt 1

- Dạy lồng ghép BĐKH

- Dạy hành trình yêu thương

- Báo cáo chất lượng giữa HKI

- TPT Đội

- GV

 

-GV

- GVCN

 

12

19/11-25/11

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày NGVN (20/11)

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 11 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích

- Thi KHKT cấp Quận

- HĐSP

 

- GVCN

 

 

- CB Y tế

- HS

 

12/2018

13

26/11-2/12

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV-ADIS

- Tiếp tục tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho HS

 

- Tổ Hóa-Sinh-TD

 

- BGH + TPT Đội

14

3/12-9/12

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 12

- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh

-TCM

- GVCN

 

- CB Y tế

15

10/12-16/12

- Tổ chức kỉ niệm Ngày thành lập QĐND VN.

- Hưởng ứng ngày dân số VN (26/12)

- Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD

 

16

17/12-23/12

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 12 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- Kiểm kê tài sản nhà trường: thiệt bị, thư viện ..

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh

- GVCN

 

- Tổ Kiểm kê

 

- Tổ NN

 

17

24/12-30/12

- Kiểm tra học kì

- HĐSP

01/2019

18

31/12-06/01

- Kiểm kê tài sản nhà trường: thiệt bị, thư viện ..

- Phát động phong trào hưởng ứng tháng xanh hóa trường học, bảo vệ môi trường

- Kiểm tra toàn diện, từng mặt theo kế hoạch

- Tổ Kiểm kê

 

- BGH + TPT Đội

 

 

-TTCM

19

7/01-13/01

- Kiểm tra HKI

- Tổ chức kỉ niệm ngày HS-SV (09/01)

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 01+02

- Nhắc nhở HS tham gia tập trung ôn tập, kiểm tra học kì nghiêm túc.

- HĐSP

- Đoàn Đội

 

- GVCN

- Đoàn Đội

 

20

14/01-20/01

- Tập văn nghệ MĐ- MX

- Sơ kết HK I

- GVCN

- HĐSP

21

21/01-27/01

- Nhắc nhở  HS Vui Tết Nguyên Đán an toàn

- TPT Đội

02/2019

22

28/01-03/02

- HS nghỉ Tết

 

23

04/02-10/02

- Duyệt chương trình văn nghệ MĐ- MX

- TB VN + GVCN

24

11/02-17/02

- Tổ chức đêm VN MĐ-MX

- Toàn HĐSP

25

18/02-24/02

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 01+02

- Tổ chức giáo dục phòng, chống tham nhũng cấp THCS

 

- GVCN

 

- Tổ Văn-GDCD

3/2018

26

25/3-03/3

- Lễ ra quân hưởng ứng tháng Thanh niên; kỉ niệm ngày QTPN (08/3)

- Tiếp tục thi đấu các môn thể thao của Giải Thể thao hs cấp TP

- Đoàn TN

 

 

-NHóm TD

27

04/3-10/3

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 3

- Tổ chức các hoạt đông hưởng ứng tháng Thanh niên.

- GVCN

 

- Đoàn + Đội

28

11/3-17/3

- Hưởng ứng Ngày Nước TG (22/3); Giờ Trái đất 19/3)

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3)

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn và ngày giải phóng thành phố ĐN 26/3; tổ chức cắm trại (Tháng Thanh niên) về nội dung Bảo vệ môi trường biển , hải đảo Việt Nam.

- TPT Đội

- Toàn HĐSP

- Đoàn + Đội

 

 

 

29

18/3-24/3

 

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 3 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

-         GV

 

4/2019

30

25/3-31/3

 

- Triển khai chủ điểm tháng Hòa bình-Hữu nghị

- Tổ Toán-Lý

31

01/4-8/4

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 4

- GVCN

32

15/4-20/4

- Tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng chống dịch bênh, ATTP, VSMT

- CB y tế + TPT Đội

32

04/4-14/4

- Tổ chức thi HSG cấp trường

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh

- Tổ chuyên môn báo cáo chuyên đề

- GVBD

 

 

 

 

33

15-21/4

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 4 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- GVCN

5/2019

34

22/4-28/5

 

- Tổ chức kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 01/5

 

- Nhóm Sử-Địa

 

35

29/4-5/5

- Nghỉ lễ theo qui định

- Triển khai hoạt động 1 chủ điểm tháng 5

- Tổ chức kỉ niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ 07/5

- GVCN

 

 

- Nhóm Sử - Địa

36

5/5-12/5

- Tổ chức kỉ niệm Ngày Sinh Bác Hồ (19/5)

 

- Tổ Văn+CB TV+TPT Đội

37

13/5-20/5

- Triển khai hoạt động 2 chủ điểm tháng 5 – Tổng kết đánh giá chủ điểm tháng

- Hưởng ứng ngày Môi trường TG; Tuần lễ quốc gia VSMT …

 

- GVCN

 

- TPT Đội

 

 

 

6/2019

 

31/5-6/6

- Kỉ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi

- Hưởng ứng ngày MTTG; Tuần lễ quốc gia VSMT; Tuần lễ Biển, Đảo VN

- Tổ chức lễ tri ân và ra trường

- HĐSP

- HĐSP

 

- Toàn HĐ

 

 

6/6-12/6

- Triển khai hoạt động hè 2019

- Đoàn đội

 

13/6-19/6

- Coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT

- Theo QĐ

7/2019

 

- Triển khai công tác tuyển sinh

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Sở và Bộ tổ chức

- Theo QĐ

- Theo QĐ

 

          Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh quận Cẩm Lệ./.

 

  Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT;

 - Tổ chuyên môn; các bộ phận liên quan               

 - Lưu: VT, VP.                                                                                  

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                           (Đã kí và đóng dấu)

 

 

Đặng Thị Việt Hà