Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Năm 2019

Cập nhật lúc : 05:14 17/04/2019  

Tuần 16 năm 2019
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/04/2019)

- Ngỉ giỗ tổ

Thứ Ba
(16/04/2019)

- Sở GD kiểm tra hoạt động giáo dục 

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 6, 7, 8 

- KIểm tra HKII trong tuần

Thứ Tư
(17/04/2019)

Tham gia thi kỳ thi Tin Học trẻ cấp Thành Phố

- Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(18/04/2019)

- Tiếp tục ôn tập kiểm tra HKII các môn trong tuần

_ Kiểm tra bài tiếng Hàn

Thứ Sáu
(19/04/2019)

- GVCN giủ tin nhắn lịch kiểm tra HKII

- Dạy và học bình thường

Thứ Bảy
(20/04/2019)

- Thi xếp giải HS giỏi cấp thành phố

Chủ Nhật
(21/04/2019)