Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:37 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020


KẾ HOẠCHNâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáonăm học 2019-2020

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 188  /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 15 tháng 10 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

năm học 2019-2020

 
   

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 716/KH-PGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về kế hoạch Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU     

1. Hỗ trợ, tăng cường nhận thức và năng lực nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường, góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng nhà giáo trong ngành có những hành vi ứng xử không phù hợp, vi phạm đạo đức nhà giáo; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CBGVNV.

2. CBGVNV thay đổi để hướng đến môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, thân thiện với giá trị cốt lõi: “Yêu thương, an toàn và tôn trọng”; hướng tới trường học hạnh phúc  – kết quả được tạo bởi các hành vi ứng xử chuẩn mực của những thầy cô có đạo đức trong sáng, lòng yêu nghề và sự tận tâm tận lực với học sinh, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

3. CBGVNV tích cực tự học tập, tự rèn luyện và hỗ trợ đồng nghiệp cùng học tập rèn luyện, bổ sung những kỹ năng nghiệp vụ để vững vàng hơn khi đối mặt và xử lý những tình huống sư phạm, tình huống xã hội trong và ngoài nhà trường đang diễn ra ngày càng đa dạng, phức tạp.

4. Biến những khó khăn, thách thức trong lao động nghề nghiệp trở thành những cơ hội để khẳng định phẩm chất năng lực của bản thân trước phụ huynh, trước đồng nghiệp và học trò. Cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp, những tấm gương nhà giáo mẫu mực, tâm huyết, sáng tạo trong cộng đồng; khẳng định và nâng cao vị thế của nhà giáo ngoài xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật nhà nước, các quy định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục

Chỉ đạo, tổ chức, phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học, các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục.

Quán triệt lại các quy định của Nhà nước, của Ngành về đạo đức Nhà giáo, về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Tuyên truyền, vận động CBGVNV nắm vững và thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của Ngành, bộ quy tắc ứng xử trong trường học...

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hai cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt công đoàn nhà trường hằng tháng.

2. Hỗ trợ nhà giáo, người lao động có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp

 Tổ chức tọa đàm để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong trường THCS; nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của CBGVNV trong hoạt động giáo dục.

Xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” làm tài liệu hỗ trợ CBGVNV trong ứng xử sư phạm và các hoạt động khác.

 Phát động cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” nhằm tạo động lực phấn đấu, rèn luyện và them yêu nghề cho giáo viên; tạo cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc và trong ứng xử.

Xây dựng và phát hành tài liệu “Nhà giáo và nhà trường” trên trang thông tin điện tử của trường.

Xây dựng "Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc"; lấy tiêu chí: trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính.

3. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội

Phát hiện, giới thiệu hoặc viết bài về tấm gương các nhà giáo có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay… đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện đạo đức nhà giáo; xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh.

Xác định chủ đề từng năm học gắn với việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo để động viên, hướng dẫn, hỗ trợ CBGVNV cùng thực hiện; Khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai chủ đề năm học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai kế hoạch Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020 trong họp HĐSP tháng 11/2019.

2. Căn cứ vào kế hoạch này, các tổ chuyên môn tiếp tục triển khai các nội dung về năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt định kì hằng tháng.

3. Công đoàn nhà trường tổ chức hội thảo, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử tình huống sư phạm; xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường”.

4. Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

5. Chi đoàn xây dựng các video clip, phim ngắn, tài liệu về tình huống ứng xử sư phạm, các câu chuyện về đạo đức, về truyền thống “tôn sư, trọng đạo”,…. đăng  trên trang thông tin điện tử của trường. Nội dung tài liệu: Tóm tắt các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không được làm…

6. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt đạo đức nhà giáo; xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh trong sơ kết học kì I và tổng kết năm học.

Trên đây là kế hoạch Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ, bộ phận quán triệt thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ chuyên  môn;                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                      (Đã kí và đóng dấu)

                                                                                          

 

 

                                                                                                           Lê Thị Minh Mỹ

Số lượt xem : 323

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo về việc tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020 -2021
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019