Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:32 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy


KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dânphòng cháy và chữa cháy

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  154 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 26 tháng 9 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân

phòng cháy và chữa cháy

 
   

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 632KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCCC và CNCH, góp phần kiềm chế, kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, kĩ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC); đặc biệt là lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng ứng phó, chữa cháy kịp thời và hiệu quả. Tăng cường thực hiện xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị dụng cụ, phương tiện PCCC, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa và kịp thời cứu chữa khi có cháy xảy ra.

3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

          II. NỘI DUNG

1. Tiêp tục quán triệt Chỉ thị số 47ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống và chữa cháy.

2. Các đoàn thể, người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC, chịu trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCCC.

3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra toàn diện về công tác PCCC trong nhà trường; đảm bảo an toàn sử dụng điện, hóa chất, chất dễ cháy, các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, việc tuân thủ các quy định về PCCC trong quy hoạch, xây dựng.

4. Đảm bảo 4 nguyên tắc tại chỗ (lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần) nhằm chủ động ngăn chặn sự cố cháy nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

5. Rà soát, củng cố xây dựng và duy trì hoạt động của đội PCCC.

6. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (02/10).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo kiện toàn lực lượng PCCC nhà trường năm học 2019-2020.

2. Ban chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực tập phương án xử lí cứu hộ, cứu nạn giả định khi có nguy cơ cháy nổ cao.

3. Chi đoàn phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC quận tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về cứu nạn cứu hộ cho CBGVNV và học sinh.

4. GVCN, GVBM lồng ghép kiến thức, kĩ năng cơ bản PCCC vào trong bài dạy, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt dưới cờ.

          5. Tổ Văn phòng treo băng rôn tuyên truyền hướng ứng Ngày toàn dân PCCC (02/10).

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ bộ môn;                                                                 (Đã kí và đóng dấu)

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                

                                                                                         

                                                                                                       Ngô Thị Thanh Thoa

Số lượt xem : 1749

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!