Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:49 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019


KẾ HOẠCHTổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

        UBND QUẬN CẨM LỆ             

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  151 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 24 tháng 9 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

                                                                       Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 
   

 

 

Thực hiện Công văn số 664/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Trường THCS Nguyễn Văn Linh quận Cẩm Lệ xây dựng kế hoạch như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

2. Chủ đề

“Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian tổ chức: 7h00 ngày 07/10/2019

b) Địa điểm: Tại sân trường THCS Nguyễn Văn Linh

3. Nội dung

- Tổ chức giới thiệu sách về kĩ năng tự học để phát triển bản thân.

- Giới thiệu những nhân vật đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, lập nghiệp bằng khả năng tự học.

4. Chương trình

- Văn nghệ chào mừng.

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu sách, nhân vật.

- Kết thúc, gửi thông điệp đến CBGVNV và học sinh.

5. Tổ chức thực hiện

- Tổ Văn - Sử - Công dân: Chuẩn bị sách kĩ năng, nhân vật điển để giới thiệu trong chương trình.

- Ban Văn nghệ chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ.

- Tổng phụ trách chuẩn bị chương trình, pano, băng rôn.

- Nhân viên thiết bị chuẩn bị máy chiếu.

- Thầy Chướt, bảo vệ: Chuẩn bị âm thanh.

- Nhân viên phục vụ: Đảm bảo vệ sinh môi trường, nước uống.

- Tổ thể dục: chịu trách nhiệm giữ trật tự kĩ luật chung.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh./.

 

Nơi nhận:

 - Phòng  GD&ĐT;                      

 - Lưu: VT, VP.                                                                                  

 

 

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

Lê Thị Minh Mỹ                        

 

 

          

 

 

 

 

Số lượt xem : 240

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!