Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:21 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020


KẾ HOẠCHTuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hộinăm học 2019-2020

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  152  /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày  26 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội

năm học 2019-2020

 

          Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-PGDĐT ngày 12/9/2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc Tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) năm học 2019-2020, Trường THCS Nguyễn Văn Linh  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

2. Trang bị những kĩ năng tự phòng ngừa, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm kiên quyết không để ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) xâm nhập vào trường học.

3. Nội dung tuyên truyền phải sâu, rộng, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú.

4. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu ma túy, TNXH; phối hợp với các cơ quan chức năng, công an phường đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy trong trường học.

          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung, biện pháp tuyên truyền

a) Tình hình về tội phạm, tệ nạn về ma túy trên thế giới, tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; các quy định của pháp luật, các phong trào hưởng ứng việc phòng, chống ma túy.

b) Tuyên truyền về ma túy: Phân loại, tác hại, cách phân biệt, nhận biết; đặc điểm của người bị nghiện, sử dụng ma túy; thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy; các biện pháp phòng tránh cho bản thân và gia đình; tiếp tục phát huy các mô hình, các phong trào tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm.

c) Vai trò, trách nhiệm của cộng đồng tham gia công tác cai nghiện ma túy và đấu tranh phòng, chống ma túy.

d) Phát động các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ,…có lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy, TNXH.

e. Sử dụng phương pháp tuyên truyền đạt hiểu quả như đặt câu hỏi,… cho học sinh để tạo không khí vui vẻ, có sự tương tác giữa báo cáo viên và học sinh.

g. Thường xuyên cập nhật dữ liệu người bị xử lý hành chính do vi phạm các quy định về phòng, chống ma túy tại địa bàn, khu dân cư.

2. Chương trình truyền thông tại trường THCS Nguyễn Văn Linh

a) Thời gian – địa điểm

7h00 ngày 28/10/2019 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh.

b) Thành phần

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường.

Đại diện công an quận, phường.

c. Nội dung

Stt

Nội dung

Trình bày

1

Ổn định tổ chức

cô Nguyên

2

Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự

cô Nguyên

3

Tuyên truyền về công tác giáo dục phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội bằng hình thức đố vui có thưởng, tiêu phẩm

Tổ Hóa Sinh

4

Phát biểu của lãnh đạo nhà trường

Đại diện Ban giám hiệu

5

Kết thúc buổi truyền thông,

Xem trưng bày tranh cổ động PCMT, TNXH và tội phạm

cô Nguyên

Học sinh

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thường xuyên của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ Hóa -Sinh -Thể dục: Chuẩn bị nội dung chương trình.

Tổng phụ trách dẫn chương trình.

GV Mĩ thuật, GVCN: Hướng dẫn học sinh làm pano

Tổ văn phòng: Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, trang trí, cơ sở vật chất phục vụ buổi truyền thông.

Học sinh toàn trường tham gia ngoại khóa Tuyên truyền" Phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH".

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuyên truyền " Phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH" năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh./.

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Phòng GD&ĐT;                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, NGLL.                                                                             ( Đã kí và đóng dấu)

 

 

                                                                                             Lê Thị Minh Mỹ

Số lượt xem : 352

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo về việc tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020 -2021
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019