Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:53 21/03/2019  

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN

 Kính gửi:..................................................................................................................

Tên tôi là: ………………………………………sinh năm: ………........................

CMND số: ………… cấp ngày: …… tại: ………………………...........................

Điện thoại: …………………. Di động: …………………………..........................

Qua thông tin nội bộ mà trường THCS Nguyễn Văn Linh đã thông báo tổ chức đấu thầu căn, tôi đã tham khảo mặt bằng, khả năng khai thác căn tin trong nhà trường.

Nay tôi đăng ký với trường THCS Nguyễn Văn Linh để được tham gia đấu thầu dịch vụ căn tin trong nhà trường.

Tôi xin cam kết:

1. Chấp nhận tham gia đấu thầu với mức giá khởi điểm mà trường THCS Nguyễn Văn Linh đã thông báo.

2. Khi tham gia đấu giá, tôi đấu từ giá khởi điểm trở lên. Nếu trong quá trình tham gia đấu giá mà tôi có mức đấu thấp hơn giá khởi điểm hoặc có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá, thông đồng dìm giá gọi đấu giá, thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Nếu không trúng đấu giá, tôi xin nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức:

- Tiền mặt:

- Chuyển khoản:

               + Số Tài khoản:...........................................................................................

               + Tên người hưởng thụ: .............................................................................

               + Mở tại Ngân hàng:...................................................................................

 

                                                                                                                    ...................., ngày .... tháng ... năm 2019

                                                                                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA  ĐẤU GIÁ

                                                                                                                                         (Ký và ghi họ, tên)

Số lượt xem : 183

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!