Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:30 07/02/2020  

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona


QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 14 /QĐ-TTHCSNVL

Hòa Thọ Đông,  ngày 06  tháng 02 năm 2020

                                     

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona  

 
   

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

 

Căn cứ Quyết định số 5293/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND quận Cẩm Lệ về việc tổ chức lại trường THCS Nguyễn Văn Linh;

          Theo đề nghị của Bà Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Linh,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona  gồm có các ông, bà có tên sau đây:      

          1. Bà Ngô Thị Thanh Thoa       - Hiệu trưởng        -        Trưởng ban

          2. Bà Đặng Thị Việt Hà            - P. Hiệu trưởng    -        Phó trưởng ban

          3. Bà Lê Thị Minh Mỹ              - P. Hiệu trưởng    -        Phó trưởng ban

          3. Bà Trịnh Hồng Cẩm              - Nhân viên y tế     -        Ủy viên

           4. Bà Trần Thị Sang                  - CTCĐ + TTCM  -        Ủy viên

           5. Bà Ngô Thị Thảo Nguyên     - TPT                    -        Ủy viên

          6.Ông Hoàng Hải Trí                 - BTĐ                   -        Ủy viên

          7. Bà Lê Nhật Ny                     -  TTCM                -        Ủy viên

          8. Bà Ông Thị Trâm                  - TTCM                -        Ủy viên

          9. Bà Nguyễn Thị Thoa             - TTCM                -        Ủy viên

          10. Ông Ngô Văn Hè                 - NVBV                -        Ủy viên

          11. Ông Nguyễn Hòe                 - NVBV                -         Ủy viên

          12. Các ông (bà) là GVCN của 38 lớp                    -        Ủy viên

          13. Bà Nguyễn Thị Thoa           - NV phục vụ         -        Ủy viên

          14. Bà   Lê Thị Hiền                  - NV phục vụ         -        Ủy viên

          Điều 2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona  chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trong nhà trường theo qui định.

Điều 3. Các bộ phận công tác và các các ông (bà) có tên tại điều 1 căn  quyết định thi  hành.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./.              

 

  Nơi nhận:

 - Như Điều 1;                 

 - Lưu: VT, NGLL.                                                                                  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                          (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

Ngô Thị Thanh Thoa

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 280

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo về việc tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020 -2021
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019