Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 03:08 27/04/2016  

Cuộc thi "Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường"


Thông báo về cuộc thi "Sáng kiến ứng dụng gải quyết cấc vấn đề về môi trường" dành cho học sinh THCS tại các trường học trên địa bàn thành phố năm 2016.

1. Nội dung dự thi:

Các sản phẩm Tham gia Cuộc thi "Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề về môi trường" năm 2016 là các sáng kiến về bảo vệ môi trường, là các sản phẩm, mô hình về bảo vệ môi trường.

2. Thời gian:

- Hạn cuối nhận đăng ký: 01/8/2016

- Chấm chọn: tháng 10/2016

- Trưng bày và công bố trao giải sản phẩm: tháng 11/2016.
(Chú ý: có đính kèm công văn hướng dẫn bên dưới) 

Tải file 1  

Số lượt xem : 656