Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:07 21/03/2019  

Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin


UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

                                                                                                

Hòa Thọ Đông,  ngày 18 tháng 3 năm 2019

         THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu khai thác dịch vụ Căn tin của nhà trường cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

2. Tên gói thầu: Khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

     Địa chỉ: 02 Trần Ngọc Sương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian đăng ký: Từ  ngày  thông  báo  đến  8g00 ngày  30/3/2019.

4. Thời gian, địa điểm bỏ thầu và mở thầu: 8g30 ngày 30/3/2019, tại phòng họp Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

5. Quy định đấu thầu:

            Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 6- Hồ sơ tham dự đấu thầu).

- Lệ phí tham dự đấu giá (không hoàn lại): 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn), nộp khi nhận hồ sơ đấu thầu.

6. Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu:

Từ ngày 25/3/2019 đến 08 giờ 00 phút  ngày 30/3/2019.

Hồ sơ dự thầu, nhận tại phòng hành chánh, liên hệ Cô Dung.

Nộp hồ sơ tại phòng hành chánh: Liên hệ cô Dung.

7, Hồ sơ dự thầu gồm có:

- Đơn đăng ký dự thầu (theo mẫu);

- Phiếu tham gia đấu thầu. (Theo mẫu)

- Phương án khai thác dịch vụ. (tự trình bày bằng văn bản)

- 01 bản sao công chứng giấy CMND, sổ hộ khẩu của người đăng ký dự thầu.

- Sau khi ký hợp đồng cần nộp hồ sơ bổ sung:

+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận sức khỏe dành cho người phục vụ ăn uống do cơ sở y tế cấp quận trở lên cấp.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Phí bảo đảm dự thầu: (nộp kèm hồ sơ dự thầu): 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn): Tiền ký quỹ dự thầu, nộp thủ quỹ nhà trường.

- Số tiền này sẽ hoàn lại cho nhà thầu nếu không trúng thầu.

8. Ký hợp đồng:

      - Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

        - Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại.

 9. Mức giá khởi điểm:

            Căn cứ vào số lượng học sinh năm học 2019 - 2029 (khoảng 1620 học sinh cả 4 khối lớp) và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Hội đồng đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm như  sau:

            + Căn tin:      10.000.000đ/tháng.

 10. Qui định chung:  

a) Đối với căn tin:

+ Bên nhận thầu tự sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị các dụng cụ, để phục vụ cho học sinh.

+ Các loại thức ăn, nước uống được bán và giá thức ăn, nước uống tại Căn tin: Được thể hiện qua hợp đồng, có bảng niêm yết giá phù hợp và được sự thống nhất của bên A (theo từng năm).

 + Nguồn nguyên liệu, thức ăn, nước uống phải qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).

 + Thời gian kí hợp đồng: 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến ngày 01 tháng 9 năm 2022 Nội dung chi tiết sẽ thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng giữa bên đơn vị hoặc cá nhân trúng đấu thầu với Nhà trường (mức giá sẽ tăng, giảm từng năm theo tỉ lệ học sinh), không tính 3 tháng Hè (tháng 6, 7, 8).

11. Hiện trạng mặt bằng căn tin, thời gian biểu của học sinh:

- Mặt bằng căn tin: bố trí trong khu vực sảnh dãy phòng học bộ môn ba tầng.

- Thời gian học: Buổi sáng từ 7g00 phút đến 11g 20 phút; buổi chiều từ 12g30 đến 17h 10 phút.

- Buổi sáng ra chơi: lúc 9g30, buổi chiều ra chơi lúc 15h15 phút..

- Các ngày nghỉ lễ trong năm học theo văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo.

- Các ngày tổ chức sự kiện của trường (ngày thi, ngày sinh hoạt chung) theo kế hoạch của Ban giám hiệu.

12. Thời gian nộp tiền sau khi ký hợp đồng:

+ Nộp 20.000.000 đồng ký quỹ nhận thầu sau khi được công nhận trúng thầu (sau 7 ngày khi hợp đồng có hiệu lực).

+ Số tiền theo hợp đồng: Nộp vào ngày 1-5 đầu mỗi tháng.

13.. Xét chọn đơn vị nhận thầu:

           Chỉ xét thầu đối với những đơn vị đủ điều kiện và theo tiêu chí sau:

            a) Biểu điểm:

 

STT

Tiêu chí

Số điểm

1

Giá dự thầu:

- Cao nhất và trên giá khởi điểm 50%

- Cao nhất và trên giá khởi điểm 40%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 30%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 20%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 10%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 5%

- Dưới giá khởi điểm

 

40

40

30

20

15

10

5

00

2

Phương án khai thác dịch vụ:

- Rõ ràng, khả thi

- Không rõ hoặc không khả thi

50

50

00

b) Phương thức chọn đơn vị trúng thầu:


            Đơn vị, cá nhân có tổng số điểm cao nhất và không có tiêu chí nào bị điểm 00

Trên đây là Thông báo mời thầu dịch vụ Căn tin của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị Văn phòng thông báo cho cán bộ - viên chức và những đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu tại trường THCS Nguyễn Văn Linh liên hệ văn phòng nhà trường vào giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết và mua hồ sơ.

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                    

- Công đoàn trường;                                                                       

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                 

                                                                                                

 

 

                                                                                                  Ngô Thị Thanh Thoa

 

Số lượt xem : 383